Petitie

WIJ

De ondertekenaars van deze petitie, bezorgde ouders en inwoners van Nederland

CONSTATEREN

  • dat onterecht uithuisgeplaatste kinderen nog steeds niet terug naar huis zijn gebracht (zie 'Toeslagenkinderen'),
  • dat onderbezetting en mismanagement bij jeugdzorg met regelmaat vergaande gevolgen heeft voor betrokken kinderen en gezinnen doordat kinderen onnodig lang of zelfs onterecht uit huis geplaatst zijn (zie 'Jeugdzorg'),
  • dat officieel onderzoek naar kindermisbruik in Nederland geen rekening houdt met brandbrieven van slachtoffers en behandelaren, en daarmee de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in gevaar brengt  (zie 'Kindermisbruik'),

EN ROEPEN OP

richting Nationale Ombudsman en Kinderombudsman om voor deze gelegenheid over te gaan tot het instellen van een buitenparlementaire enquête naar de gang van zaken rondom de besluitvorming met betrekking tot A) het huiswaarts brengen van toeslagenkinderen, B) het jeugdzorg beleid en C) het officiële onderzoek naar kindermisbruik ('de Commissie Hendriks').

Zodoende kunnen de betrokken volksvertegenwoordigers en bestuurders ter verantwoording geroepen worden om onder ede hun verklaring af te leggen over hun achtergronden, beweegredenen en intenties. Zo kan er meer inzicht en overzicht komen om de situatie van slachtoffers, kinderen en gezinnen nu en in de toekomst structureel te verbeteren en te beschermen. Ook kan een toekomstige herhaling van genoemde situaties voorkomen worden.

 

De petitie zal worden ingediend zodra de grens van 40.000 ondertekenaars is bereikt. Wij zullen de ondertekenaars op de hoogte houden van vervolgstappen.

Ondertekenen


Dank u wel voor het ondertekenen van deze petitie. Wilt u deze pagina delen in uw netwerken? Dan kan het bij meer mensen onder de aandacht komen en is tevens een krachtigere oproep mogelijk.

 

Hartelijk dank,

 

Ferdinand van der Neut, Tijdboek LuMens en bevriende media-kanalen.

 

Mocht u ons werk waarderen en nog verder willen ondersteunen in de kosten van het opzetten en verdere vervolg en promotie van deze petitie dan is een donatie zeer welkom:

Tot slot:

"Wat er ook speelt in een land,

laat het vooral de kinderen zijn."

Het delen van deze pagina kan middels onderstaande knoppen: